I vår verkstad utförs renoveringar av hydraulik samt pneumatik cylindrar, renovering och nytillverkning av kolvstänger och cylinderrör, kromning från 50 mm/1000 mm dia max L 6000 mm,  hening av rör från 63 mm/500 mm dia max L 2800 mm. Total serviceresurs vid reparationer hos kund.

Hydraulverkstad
 • Renovering av cylindrar pumpar och motorer.
 • Hening av cylinderrör från 63mm till 500 mm.
 • Aggregatbyggnationer samt tillhörande rördragningar kommplett slangverkstad för egentillverkning samt försäljning över disk i butik
Svarv- och mekverkstad
 • Svarvning av kolvstänger frän 10-160 mm
 • Svarvning av cylinderrör från 32-250mm
 • Fräsning av detaljer till cylindrar
 • Svetsning av cylinderrör och kolvstänger
Fordonteknik
 • Service
 • Underhåll maskiner
 • Byggnationer
 • Kranar
 • Lastväxlare