Välkommen att ta kontakt med oss idag då du behöver hjälp med pneumatik, tätningar.

Distrubutör av Chesterton Pneumatiktätningar

Arbetsområde från Sundsvall i söder till Kiruna i norr

Chesterton har varit ett ledande fabrikat för pneumatik tätningar i årtionden.

Vi erbjuder tätningslösningar till alla på marknaden förekommande pneumatikcylindrar