Miljöpolicy

LMC är ett företag specialiserat på underhållsprodukter och tjänster för industrin, entreprenader och kommunala anläggningar. Vår största negativa miljöpåverkan kommer från våra transporter. Genom försäljning av miljöanpassade produkter och tjänster arbetar vi med att minska vår miljöbelastning.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniska möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartner och på oss själva.
  • Vi ska genom samverkan och kunskapsutbyte inom Bergnäsets Miljögrupp utveckla vårt miljöarbete.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som miniminivå.
  • Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se det som en möjlighet.

Denna miljöpolicy gäller för Lager´s Maskin & Consulting AB som är medlem i Bergnäsets Miljögrupp.

 

Miljö

Lager´s Maskin & Consulting AB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller: Försäljning, renovering och utbildning av industri- och mobilhydraulik, filter, hydrauliska och pneumatiska cylindrar och tätningar samt slangar och kopplingar. Tillverkning av cylindrar samt mekanisk verkstad.

Kvalitet

Lager´s Maskin & Consulting AB har ett ledningsystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller: Försäljning, renovering och utbildning av industri och mobilhydraulik, filter, hydrauliska och pneumatiska cylindrar och tätningar samt slangar och kopplingar.mTillverkning av cylindrar samt mekanisk verkstad.

Leverantörscertifikat